Sa svakim prodavcem potpisujemo ugovor koji je prilagođen konkretnoj situaciji, odabranim platnim scenarijima i drugim bitnim faktorima da bi servis optimalno funkcionisao u vašim uslovima.

Znatan dio elemenata ugovora je zajednički za sve, ali ključne stavke su podložne dogovoru i prilagođavanju vašim potrebama.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988