Novac kojim ste dopunili vaš PG račun nalazi se na računu PG Usluga d.o.o u jednoj od poslovnih banaka u BiH. Naš zadatak je da vam olakšamo da vaša sredstva budu namjenski upotrebljena isključivo za vaše potrebe.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988