Zavisno od platnog scenarija koji koristi prodavac kojem plaćate robe i usluge, plaćanje ćete vršiti skeniranjem dinamičkog QR koda ili skeniranjem statičkog QR koda na promotivnom letku, plakatu, billboardu, elektronskom mediju ili na drugi pogodan način(Uputstva).

Online plaćanja možete vršiti skeniranjem statičkog QR koda ili ćete nakon potvrde narudžbe dobiti notifikaciju o iniciranoj transakciji od strane prodavca koju treba samo da potvrdite (Uputstva).

Plaćanje mjesečnih računa vršite kombinovanjem unaprijed pripremljenih šablona i skeniranjem QR/bar koda sa štampane ili elektronske verzije računa koju ste dobili poštom, e-poštom ili na drugi način (Uputstva).

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988