PG Servis se može koristiti u bilo kojoj tački širom svijeta u kojoj postoji internet veza, ali se plaćanje vrši samo u konvertibilnim markama za robe i usluge u Bosni i Hercegovini. Korisnici PG Servisa izvan Bosne i Hercegovine mogu da vrše online plaćanja i plaćanja mjesečnih računa.
Dopunjavanje računa iz inostranstva trenutno možete vršiti putem PayPal platnog servisa (Dopune), ili klasičnim SWIFT uplatama na devizni račun PG Usluga d.o.o. Instrukcija za devizne uplate dostavlja se na zahtjev.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988