Da. U svakom momentu! Vaš novac je uvijek i neprikosnoveno vaš! Koristite ga po sopstvenom nahođenju, pristajući na uslove korištenja PG Servisa i koristeći sva prava kao korisnik.
U ova prava spada i pravo na povlačenje vaših sredstava sa PG računa, bez obrazloženja.
U tom slučaju samo ćete snositi trošak koji PG Usluga d.o.o. bude imala da vam vaš novac vrati na isti način na koji ste vi dopunili svoj korisnički račun.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988