Poslovne banke sa vašim novcem rade i druge poslove (posuđuju ga uz kamatu) uz kalkulaciju vjerovatnoće da će vama vaš novac zatrebati i da vam bude raspoloživ kada ga od njih zatražite ili nekom usmjerite.
E-banking i napredniji servisi koji omogućavaju plaćanja mobilnim telefonima koje nude poslovne banke su samo pomoćni servis koji za cilj ima da otvorite ili zadržite svoj račun u banci i koristite druge proizvode banke za koje plaćate različite tipove naknada.
PG Usluga d.o.o. sa vašim novcem ne radi ništa drugo osim što vam olakšava i čini bezbjednijim plaćanje roba i usluga i ostvaruje prihod samo kada se servis koristi u te svrhe.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988