Gubitak mobilnog telefona je neprijatnost zbog drugih stvari, ali vaš PG račun nije povezan sa vašim brojem mobilnog telefona i to ne mora da ima bilo kakav uticaj na vaš PG račun i mogućnost nastavka korištenja servisa na nekom drugom uređaju.
Brzom promjenom vaše korisničke lozinke sa bilo kojeg uređaja putem WEB aplikacije eliminišete rizik od zloupotrebe vašeg korisničkog računa.
Zloupotrebe korištenja PG Servisa imaju vrlo ograničen prostor.
Ako budete na bilo koji način oštećeni bez vaše odgovornosti, bićete na odgovarajući način obeštećeni, ali potrebno je da slijedite pravila koja su iznesena u Uslovima korištenja servisa.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988