Ukoliko ste na fizičkom prodajnom mjestu i koristite statički QR kod i ako ste slučajno unijeli niži iznos od iznosa računa koji plaćate i potvrdili transakciju, možete da:

  • poništite transakciju (uz saglasnot prodavca) i proceduru uradite ponovo,
  • ponovo skenirate kod i unesete novu transkaciju za nedostajući iznos.

Ukoliko ste unijeli viši iznos od iznosa računa koji plaćate, možete da:

  • poništite potvrđenu transakciju i napravite novu,
  • kontaktirate tehničku podršku.

 

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988