PG Servis vam omogućava online transakcije i efikasno plaćanje mobilnim telefonom istovremeno izolujući vaš bankovni račun i vaše lične podatke od cyber prostora. Takođe eliminiše rizik od gubitka ili otuđenja gotovine.
Novac koji povjerite PG Servisu je garantovano vaš i PG Usluga d.o.o. se brine isključivo da on što efikasnije bude proslijeđen onome kome ste ga namijenili i ta sredstva se samo u te svrhe mogu koristiti.
PG Usluga d.o.o. se stara da taj povjereni novac bude bezbjedan i da njime možete lako i jednostavno da plaćate bilo koju robu ili uslugu u BiH, kao i vaše mjesečne, godišnje i druge periodične obaveze.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988