Uvodite novi efikasan, siguran i savremen metod plaćanja pod najpovoljnijim mogućim uslovima!
Bezgotovinske transakcije će u vrlo dogledno vrijeme prevagnuti nad gotovinskim transkacijama jer to predstavlja nezaustavljiv trend u svijetu.
Osim toga, državni organi će ih sasvim sigurno stimulisati ili zahtijevati u narednom periodu.
Ovo je Vaša prilika da se pravovremeno uključite u svjetske tokove i to pomoću proizvoda koji je osmišljen i realizovan u Bosni i Hercegovini i prilagođen lokalnim prilikama.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988