Korištenje platne kartice ili bilo kog drugog medija koji je direktno povezan sa vašim bankovnim računom uvijek je sigurnosni rizik .
Korištenjem PG Servisa vi taj rizik prenosite na nekog drugog.
Osim toga, korištenje platnih kartica zahtijeva korištenje namjenske opreme, one imaju rok važenja i sa tim povezane procedure, a njihovo korištenje nije besplatno iako su ti troškovi često skriveni ili su vam prikazani u različitim korisničkim paketima.
PG Servis je besplatan i svi troškovi su povezani isključivo za platne transakcije, bilo da su u pitanju dopune ili plaćanja koja vršite.
Naša politika je da ti troškovi budu minimalni da bi se obezbijedilo vaše korisničko zadovoljstvo.
Korištenje gotovine umjesto bezgotovinskog načina plaćanja je vaše pravo, ali nosi rizike od gubljenja, otuđenja, probleme sa sitnim novcem itd. Implikacije u svjetlu aktuelne pandemije nije potrebno dalje obrazlagati.
U narednom periodu može se očekivati da državne institucije sve više stimulišu bezgotovinske vidove plaćanja, a ovo je vaša prilika da se uključite u aktuelne tokove sadašnjosti i budućnosti.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988