Da li korištenje PG Servisa isključuje druge metode bezgotovinskog plaćanja?

Naravno da ne! Na svojim prodajnim mjestima možete omogućiti sve metode plaćanja za koje su vaši kupci zainteresovani i dobro je da pružite svojim kupcima što više različitih opcija plaćanja. Naš je cilj da PG Servis uvrstite u vaš platni

Da li imate neki tipski ugovor o korištenju servisa?

Sa svakim prodavcem potpisujemo ugovor koji je prilagođen konkretnoj situaciji, odabranim platnim scenarijima i drugim bitnim faktorima da bi servis optimalno funkcionisao u vašim uslovima. Znatan dio elemenata ugovora je zajednički za sve, ali ključne stavke su podložne dogovoru i

Mogu li da probam PG Servis bez dalje obaveze ako mi ne odgovara?

Da! Nudimo vam promotivni testni period u kojem nemate nikakvih finansijskih obaveza za korištenje servisa! Kada se uvjerite u njegove prednosti, pristupićemo potpisivanju komercijalnog ugovora.

Zašto baš PG Servis?

Za korištenje PG Servisa postoji niz prednosti u odnosu na postojeće metode bezgotovinskog plaćanja, kako za primaoce uplata, tako i za vaše klijente, kupce vaših roba i usluga. Ključne prednosti su sljedeće: za korištenje servisa nije potrebno da otvarate račun

Zašto bih omogućio plaćanja PG Servisom? Koje su prednosti za moj posao?

Uvodite novi efikasan, siguran i savremen metod plaćanja pod najpovoljnijim mogućim uslovima! Bezgotovinske transakcije će u vrlo dogledno vrijeme prevagnuti nad gotovinskim transkacijama jer to predstavlja nezaustavljiv trend u svijetu. Osim toga, državni organi će ih sasvim sigurno stimulisati ili

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988