FAQ za entuzijaste

Downloadujte mobilnu aplikaciju sa Google PlayStore-a (link, QR kod) ili koristite WEB aplikaciju na web.pgusluga.ba. Potrebna vam je validna e-mail adresa.

Slijedite uputstvo
Potrebna vam je validna e-mail adresa.

Link za mobilnu aplikaciju:
Mobilna aplikacija

QR-kod:

Možete vršiti plaćanja na prodajnim mjestima, online plaćanja i plaćanja mjesečnih računa..

Instalirajte besplatnu Android aplikaciju, registrujte se i dopunite svoj PG račun. Za online plaćanja možete koristiti i WEB verziju aplikacije na https://web.pgusluga.ba.

PG račun možete da dopunite na jedan od raspoloživih načina (Dopune).

Zavisno od platnog scenarija koji koristi prodavac kojem plaćate robe i usluge, plaćanje ćete vršiti skeniranjem dinamičkog QR koda ili skeniranjem statičkog QR koda na promotivnom letku, plakatu, billboardu, elektronskom mediju ili na drugi pogodan način(Uputstva).

Online plaćanja možete vršiti skeniranjem statičkog QR koda ili ćete nakon potvrde narudžbe dobiti notifikaciju o iniciranoj transakciji od strane prodavca koju treba samo da potvrdite (Uputstva).

Plaćanje mjesečnih računa vršite kombinovanjem unaprijed pripremljenih šablona i skeniranjem QR/bar koda sa štampane ili elektronske verzije računa koju ste dobili poštom, e-poštom ili na drugi način (Uputstva).

Listu aktuelnih prodajnih mjesta i tipova računa koji su omogućeni za plaćanje PG Servisom možete naći ovdje.

PG Servis se može koristiti u bilo kojoj tački širom svijeta u kojoj postoji internet veza, ali se plaćanje vrši samo u konvertibilnim markama za robe i usluge u Bosni i Hercegovini. Korisnici PG Servisa izvan Bosne i Hercegovine mogu da vrše online plaćanja i plaćanja mjesečnih računa.
Dopunjavanje računa iz inostranstva trenutno možete vršiti putem PayPal platnog servisa (Dopune), ili klasičnim SWIFT uplatama na devizni račun PG Usluga d.o.o. Instrukcija za devizne uplate dostavlja se na zahtjev.

FAQ za prodavce

Uvodite novi efikasan, siguran i savremen metod plaćanja pod najpovoljnijim mogućim uslovima!
Bezgotovinske transakcije će u vrlo dogledno vrijeme prevagnuti nad gotovinskim transkacijama jer to predstavlja nezaustavljiv trend u svijetu.
Osim toga, državni organi će ih sasvim sigurno stimulisati ili zahtijevati u narednom periodu.
Ovo je Vaša prilika da se pravovremeno uključite u svjetske tokove i to pomoću proizvoda koji je osmišljen i realizovan u Bosni i Hercegovini i prilagođen lokalnim prilikama.

Za korištenje PG Servisa postoji niz prednosti u odnosu na postojeće metode bezgotovinskog plaćanja, kako za primaoce uplata, tako i za vaše klijente, kupce vaših roba i usluga.
Ključne prednosti su sljedeće:

 • za korištenje servisa nije potrebno da otvarate račun u nekoj određenoj banci, dovoljno je da imate bar jedan žiro-račun u bilo kojoj banci u Bosni i Hercegovini po vašem izboru,
 • nije potrebno da koristite i instalirate namjenske POS terminale niti bilo koje druge uređaje koje već ne posjedujete i ne koristite za svoje svrhe (računari, tableti, mobilni telefoni),
 • platni scenariji su projektovani tako da se maksimalno uklapaju u vaše postojeće procedure sa minimalnim i jednostavnim prilagođavanjima,
 • smanjenjem gotovinskog prometa smanjujete i sve povezane rizike, uz potpunu transparentnost i dokumentovanost svih bitnih događaja,
 • posvećujemo veliku pažnju potrebama vašeg osoblja koje neposredno koristi servis na prodajnim mjestima, tako da je podrška najintenzivnija u periodu uhodavanja, kada je najpotrebnija,
 • finansijski uslovi su izuzetno povoljni, i sve povoljniji za vas kako se naša saradnja uspješno razvija,
 • komuniciramo sa vašim računovodstvenim servisom i usaglašavamo sve neophodne izvještaje da bi postojeće knjigovodstvene procedure pretrpjele minimalne ili nikakve promjene,
 • fleksibilni smo i spremni na svaku vrstu dogovora u obostranom interesu,
 • nudimo konsultantsku podršku za unapređenje vašeg poslovanja i u svim drugim područjima povezanim sa procesom plaćanja,
 • korisnici PG Servisa stiču pravo na besplatnu promociju svojih prodajnih mjesta,
 • i to nije sve….

Kontaktirajte nas! Za pripremu i realizaciju prvog plaćanja uz vašu saradnju potrebno nam je doslovno 15 minuta!
Kombinacija ovih prednosti i prednosti za vaše kupce će unaprijediti vaše poslovanje i staviti vas u red pionira digitalizacije poslovanja u Bosni i Hercegovini!

Da! Nudimo vam promotivni testni period u kojem nemate nikakvih finansijskih obaveza za korištenje servisa! Kada se uvjerite u njegove prednosti, pristupićemo potpisivanju komercijalnog ugovora.

Sa svakim prodavcem potpisujemo ugovor koji je prilagođen konkretnoj situaciji, odabranim platnim scenarijima i drugim bitnim faktorima da bi servis optimalno funkcionisao u vašim uslovima.

Znatan dio elemenata ugovora je zajednički za sve, ali ključne stavke su podložne dogovoru i prilagođavanju vašim potrebama.

Naravno da ne! Na svojim prodajnim mjestima možete omogućiti sve metode plaćanja za koje su vaši kupci zainteresovani i dobro je da pružite svojim kupcima što više različitih opcija plaćanja.
Naš je cilj da PG Servis uvrstite u vaš platni portfolio, a naše nastojanje je da to ima samo pozitivan uticaj na vaše poslovanje uz minimum promjena postojećih procedura za vaše osoblje na prodajnim mjestima.

FAQ za skeptike

Prvi put kad se susretnete sa situacijom da ste izvršili plaćanje i da vas je vaša banka o tome obavijestila, ali prodavac čeka da se uplata „proknjiži“ da bi vam je priznao i isporučio robu ili uslugu, biće vam jasno u čemu je prednost koncepta PG Servisa!
Osim toga, kada shvatite da je svaka online transakcija putem servisa koji je direktno povezan sa vašim bankovnim računom novi rizik od presretanja i potencijalne zloupotrebe vaših finansija od strane zlonamjernih osoba koje konstantno istražuju i razvijaju sofisticirane načine da dođu do kontrole nad vašim računom, uvidjećete koliko je ovakav servis za vas sigurniji i bolji.
Koncept PG Servisa je postavljen tako da se prostor za bilo koju vrstu zloupotreba minimizira, a svi rizici u tom pogledu su na našoj strani, a vi ste relaksirani.

Ne! Registracijom na PG Servis automatski vam je otvoren Vaš virtuelni mobilni novčanik.
Plaćanja iz vašeg mobilnog novčanika možete vršiti kada ga na jedan od raspoloživih načina dopunite, isto kao i vaš fizički novčanik.

Novac kojim ste dopunili vaš PG račun nalazi se na računu PG Usluga d.o.o u jednoj od poslovnih banaka u BiH. Naš zadatak je da vam olakšamo da vaša sredstva budu namjenski upotrebljena isključivo za vaše potrebe.

PG Servis vam omogućava online transakcije i efikasno plaćanje mobilnim telefonom istovremeno izolujući vaš bankovni račun i vaše lične podatke od cyber prostora. Takođe eliminiše rizik od gubitka ili otuđenja gotovine.
Novac koji povjerite PG Servisu je garantovano vaš i PG Usluga d.o.o. se brine isključivo da on što efikasnije bude proslijeđen onome kome ste ga namijenili i ta sredstva se samo u te svrhe mogu koristiti.
PG Usluga d.o.o. se stara da taj povjereni novac bude bezbjedan i da njime možete lako i jednostavno da plaćate bilo koju robu ili uslugu u BiH, kao i vaše mjesečne, godišnje i druge periodične obaveze.

Poslovne banke sa vašim novcem rade i druge poslove (posuđuju ga uz kamatu) uz kalkulaciju vjerovatnoće da će vama vaš novac zatrebati i da vam bude raspoloživ kada ga od njih zatražite ili nekom usmjerite.
E-banking i napredniji servisi koji omogućavaju plaćanja mobilnim telefonima koje nude poslovne banke su samo pomoćni servis koji za cilj ima da otvorite ili zadržite svoj račun u banci i koristite druge proizvode banke za koje plaćate različite tipove naknada.
PG Usluga d.o.o. sa vašim novcem ne radi ništa drugo osim što vam olakšava i čini bezbjednijim plaćanje roba i usluga i ostvaruje prihod samo kada se servis koristi u te svrhe.

Korištenje platne kartice ili bilo kog drugog medija koji je direktno povezan sa vašim bankovnim računom uvijek je sigurnosni rizik .
Korištenjem PG Servisa vi taj rizik prenosite na nekog drugog.
Osim toga, korištenje platnih kartica zahtijeva korištenje namjenske opreme, one imaju rok važenja i sa tim povezane procedure, a njihovo korištenje nije besplatno iako su ti troškovi često skriveni ili su vam prikazani u različitim korisničkim paketima.
PG Servis je besplatan i svi troškovi su povezani isključivo za platne transakcije, bilo da su u pitanju dopune ili plaćanja koja vršite.
Naša politika je da ti troškovi budu minimalni da bi se obezbijedilo vaše korisničko zadovoljstvo.
Korištenje gotovine umjesto bezgotovinskog načina plaćanja je vaše pravo, ali nosi rizike od gubljenja, otuđenja, probleme sa sitnim novcem itd. Implikacije u svjetlu aktuelne pandemije nije potrebno dalje obrazlagati.
U narednom periodu može se očekivati da državne institucije sve više stimulišu bezgotovinske vidove plaćanja, a ovo je vaša prilika da se uključite u aktuelne tokove sadašnjosti i budućnosti.

Da. U svakom momentu! Vaš novac je uvijek i neprikosnoveno vaš! Koristite ga po sopstvenom nahođenju, pristajući na uslove korištenja PG Servisa i koristeći sva prava kao korisnik.
U ova prava spada i pravo na povlačenje vaših sredstava sa PG računa, bez obrazloženja.
U tom slučaju samo ćete snositi trošak koji PG Usluga d.o.o. bude imala da vam vaš novac vrati na isti način na koji ste vi dopunili svoj korisnički račun.

Ukoliko pronađete neki platni servis koji vam više odgovara i više ne želite da koristite PG Servis, u svakom momentu možete prestati da koristite svoj PG novčanik i da zatražite da vam se vrate preostala sredstva i da se nalog deaktivira. Mi ćemo se postarati da to nikada ne poželite.

Gubitak mobilnog telefona je neprijatnost zbog drugih stvari, ali vaš PG račun nije povezan sa vašim brojem mobilnog telefona i to ne mora da ima bilo kakav uticaj na vaš PG račun i mogućnost nastavka korištenja servisa na nekom drugom uređaju.
Brzom promjenom vaše korisničke lozinke sa bilo kojeg uređaja putem WEB aplikacije eliminišete rizik od zloupotrebe vašeg korisničkog računa.
Zloupotrebe korištenja PG Servisa imaju vrlo ograničen prostor.
Ako budete na bilo koji način oštećeni bez vaše odgovornosti, bićete na odgovarajući način obeštećeni, ali potrebno je da slijedite pravila koja su iznesena u Uslovima korištenja servisa.

Ukoliko ste na fizičkom prodajnom mjestu i koristite statički QR kod i ako ste slučajno unijeli niži iznos od iznosa računa koji plaćate i potvrdili transakciju, možete da:

 • poništite transakciju (uz saglasnot prodavca) i proceduru uradite ponovo,
 • ponovo skenirate kod i unesete novu transkaciju za nedostajući iznos.

Ukoliko ste unijeli viši iznos od iznosa računa koji plaćate, možete da:

 • poništite potvrđenu transakciju i napravite novu,
 • kontaktirate tehničku podršku.

 

Jedini način da iskusite nešto novo i bolje, je da probate i uvjerite se. Za to je uvijek potrebna doza hrabrosti.

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988