U meniju odaberite opciju Plaćanje


Skenirajte QR kod


Unesite iznos ako je potrebno*


Snimite transakciju


Potvrdite
detalje transakcije


* Prilikom unošenja iznosa obavezno koristite decimalni zarez

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988