Downloadujte besplatnu aplikaciju


Otvorite aktivacijski email


Odaberite Moj nalog


Kada se otvori aplikacija odaberite Aktiviraj nalog

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988