Potrebno za registraciju i plaćanje PG Servisom:

Potrebno za registraciju primalaca uplata putem PG Servisa:

Nepotrebno:

Copyright © PG Servis
Sva prava zadržana – 2021

Pratite Nas

Email: podrska@pgusluga.ba
Telefon: +387-(0)65-696-988